Ďakujeme za Váš záujem!

Radi by sme sa Vás opýtali pár otázok. Ich zodpovedanie Vám nezaberie viac ako pár minút.

Napíšte nám

Ponúkame i daľšie
individuálne služby

Po zvolení služby sa Vás opýtame na pár otázok. Ich zodpovedanie Vám nezaberie viac ako pár minút.
Ak máte záujem o viacero služieb, prosíme vyberte si ich postupne.

01
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Naša spoločnosť Vám prostredníctvom bezpečnostno-technických služieb pomôže splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov

02
Enviroment (odpady, voda a ovzdušie)

Zabezpečenie evidenčných a registračných povinností podľa rozšírenej zodpovednosti výrobcu podľa zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

03
Ochrana pred požiarmi

Prostredníctvom služieb špecialistu požiarnej ochrany a technika požiarnej ochrany Vám pomôžeme splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov

04
Správa registratúry

Vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.

05
STN EN ISO normy

Získajte certifikát STN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 a ďalšie

06
AML

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov a financovaním terorizmu

07
VOP a RP

Pre každého kto prevádzkuje E-shop je potrebné, aby mal správne vypracované Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok

08
Ochrana osobných údajov + GDPR

Od roku 2018 majú povinnosť ochrany osobných údajov všetky subjekty, ktoré s nimi prichádzajú do styku

09
AVPL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

10
Kubernetická bezpečnosť

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

11
Energetická efektívnosť

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

12
Pracovná zdravotná služba

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.